Gehirn einschalten

Gezien in een Duitse garage:

Vor dem Öffnen des Mundwerks Gehirn einschalten!

Advertentie bij havenkroeg:

Wanted good woman. Must have boat and motor. Must be able to dig wurms, clean fish and do the cooking. Please send photo of boat and motor.

Engels rijmsel:

I offered my honour

He honoured my offer

and all night long

it was 'on'ur and off'er.

Frans taalgrapje (uitspreken):

Santé n'est pas sans t,

mais maladie c'est sans t.

Tongbreker:

Montre ta montre qui montre que ta montre montre l'heure.

Onfatsoenlijk Frans raadsel:

Qu'est-ce que est la différence entre un homme et une femme?

C'est la différence qui entre.

Vaderhumor:

En Paulus sprak tot zijn discipelen, wie geen fiets heeft gaat maar tippelen.