Frédérique slaat toch klas over

De 5-jarige Frédérique de Rooy, wier ouders via de rechter eisten dat ze een klas overslaat en naar groep drie gaat, mag nu alsnog naar groep drie, op een andere basisschool in Bussum. Haar huidige school in Bussum wilde haar niet bevorderden omdat het meisje er volgens de kleuterjuf sociaal-emotioneel ,,niet aan toe was''. Haar ouders eisten de bevordering omdat ze bovengemiddeld intelligent is en zich ongelukkig voelt tussen jongere kinderen. De rechter wees de eis af en de ouders gingen in hoger beroep.