Belastingaftrek lijfrente vervalt

De belastingaftrek voor de zeer populaire lijfrentepolissen van maximaal 6.075 gulden wordt afgeschaft. Mensen die sparen voor de oude dag kunnen alleen de kosten voor het dichten van het zogeheten pensioengat nog aftrekken.

Dit staat in het nog vertrouwelijke plan voor de belastingherziening 21ste eeuw van minister Zalm (Financiën) en zijn staatssecretaris Vermeend. Het ministerie van Financiën wil pas commentaar geven als de wet over twee weken naar de Tweede Kamer is gestuurd. Delen van de wet zijn de afgelopen weken al uitgelekt, onder meer over de beperking van de renteaftrek voor spaarhypotheken en andere fiscale hypotheken.

De lijfrentepolis, waarmee klanten zich verzekeren van een extra uitkering op de oude dag, is op dit moment een geliefd verzekeringsproduct. Vorig jaar werden 211.000 lijfrentes verkocht, waarvoor maandelijks een bedrag wordt gestort (verzekerde waarde 16,3 miljard gulden), en nog eens 195.000 koopsompolissen, waarbij een bedrag ineens wordt gestort (waarde 4,7 miljard). Bij het aan de man brengen van de ook bij verzekeraars geliefde polis – veelal via direct mail – wordt nadruk gelegd op het belastingvoordeel.

Op dit moment mogen de kopers van zo'n polis maximaal 6.075 gulden aftrekken, terwijl kostwinners het dubbele bedrag in mindering mogen brengen op hun belastbaar inkomen. Wie meer premie wil aftrekken, moet aantonen dat de AOW en het verwachte pensioen lager zullen uitvallen dan 70 procent van het laatstverdiende loon, de huidige pensioennorm. Zo'n `pensioengat' kan ontstaan doordat de werkende van baan is veranderd, laat is gaan werken of er enkele jaren tussenuit is geweest.

Zalm en Vermeend willen nu af van de automatische aftrek, die zij beschouwen als een middel om minder belasting te hoeven betalen. In de toekomst kan alleen dat deel van de lijfrente worden afgetrokken dat nodig is om het `pensioengat' te dichten. Het is nog onduidelijk of hun plan ook betrekking heeft op de lopende polissen.

    • Karel Berkhout