Automatiseerder CMG voorziet lagere groei

Automatiseerder CMG verwacht dat de groei van het bedrijf in de tweede helft van het jaar zal teruglopen. In de eerste zes maanden realiseerde CMG een groei van winst en omzet van omstreeks vijftig procent. Dat is vanmorgen bekendgemaakt.

Beleggers waren tevreden met de resultaten. Het aandeel CMG noteerde op de Amsterdamse beurs vanmorgen bijna vier procent hoger op 29,30 euro.

De nettowinst van CMG groeide met 51 procent tot 23 miljoen Britse pond (78,3 miljoen gulden). De omzet kwam uit op 290,5 miljoen Britse pond, 50 procent meer dan in het eerste halfjaar van 1998.

,,We verwachten een omzetgroei voor het jaar als geheel, die ruim boven het gemiddelde in onze bedrijfstak ligt'', aldus bestuursvoorzitter C. Stutterheim vanmorgen in een schriftelijke toelichting op de resultaten. ,,We verwachten echter niet dat die groei zo uitzonderlijk hoog zal zijn als vorig jaar.''

Met de komst van de millenniumwisseling zou het volgens Stutterheim ,,onverstandig zijn om geen rekening te houden met de mogelijkheid dat geplande werkzaamheden in het laatste kwartaal van het jaar verstoord zouden kunnen worden door geïsoleerde incidentele problemen''.

CMG verwacht wel dat het sneller zal blijven groeien dan de automatiseringsmarkt als geheel. Een cijfermatige winstprognose geeft CMG traditiegetrouw niet.

Volgens Stutterheim is de situatie op de arbeidsmarkt nog altijd gespannen. ,,De vraag naar gekwalificeerde mensen in onze bedrijfstak overtreft het aanbod nog steeds'', zegt Stutterheim.

Hij wijst er in dat verband ook op dat bij het aanbreken van de nieuwe eeuw ,,steeds vaker door analisten wordt opgemerkt dat deze kloof eerder groter dan kleiner wordt''.

Het bedrijfsresultaat van CMG in ponden nam in de eerste zes maanden toe met 54 procent tot 36,4 miljoen Britse pond. CMG zag de brutomarge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) groeien van 12,2 naar 12,5 procent.

De winst per aandeel (na verwatering door bijvoorbeeld optieplannen van CMG) is toegenomen tot 0,28 eurocent.

Hoewel CMG in de jonste verslagperiode drie overnames deed is het bedrijf volgens Stutterheim `voornamelijk' autonoom gegroeid. Het aantal medewerkers kwam per eind juni uit op 8.004, vergeleken met 5.725 een jaar eerder. In de Benelux, de belangrijkste regio voor CMG groeide de winst met 47 procent naar 187 miljoen Britse pond.