Voorrang werkenden in ziekenhuizen

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft er grote moeite mee dat ziekenhuizen zieke werknemers onder voorwaarden bij voorrang mogen gaan behandelen.

De regeringspartijen reageren verdeeld op dit voorstel van minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken).

De bewindslieden zonden de Tweede Kamer gisteren een brief waarin zij aangeven onder welke voorwaarden ziekenhuizen zieke mensen met een baan met voorrang mogen behandelen. Volgens Borst en Hoogervorst mag dat alleen als dit niet leidt tot langere wachttijden voor andere patiënten en als de ziekenhuizen het extra geld dat zij daarvoor krijgen aan de gezondheidszorg besteden. Ook moeten deze samen met verzekeraars en Arbo-diensten een gedragscode opstellen die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt goedgekeurd. Uit de brief blijkt dat alleen Arbo-diensten deze voorrangszorg bij de ziekenhuizen mogen `inkopen'. De inhoud van de brief werd al in mei bekend.

Volgens de bewindslieden kan de snellere zorg voor zieke werknemers leiden tot een betere benutting van de infrastructuur in de gezondheidszorg. Dit is mogelijk door zieke werkenden buiten de gebruikelijk openingstijden van een ziekenhuis te behandelen. Borst en Hoogervorst hopen op deze manier ook het ontstaan van een een groot privé-gezondheidszorgcircuit, dat veel bekwame arbeidskrachten uit de ziekenhuizen zou kunnen `wegzuigen', tegen te gaan.

De Kamer had Borst dit voorjaar gevraagd om aan te geven of en onder welke voorwaarden zieke mensen met een baan apart in de gezondheidszorg mogen worden behandeld.

Een meerderheid van de Kamer heeft in de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven niets te zien in snelle behandeling van zieke werknemers. Dit zou leiden tot 'tweedeling' in de zorg, zo meent dit deel van de Kamer omdat de andere patiënten die voorrang niet krijgen.

Woordvoerders van D66 en PvdA zeiden gisteren grote bezwaren te hebben tegen het plan van de bewindslieden. Deze partijen willen eerst afwachten of het Borst lukt de wachtlijsten in de ziekenhuizen fors te beperken. Daarvoor krijgen de ziekenhuizen al enkele jaren extra geld. De VVD, de derde regeringspartij, steunt de aanpak van Borst wel. De oppositiepartijen CDA, GroenLinks en SP wijzen het voorstel van de hand.

Ook de artsenorganisatie KNMG plaatst kantekeningen bij de brief. De vakbonden reageren afwijzend. Ze vinden dat de voorrangszorg leidt tot tweedeling. Dewerkgeversorganisatie VNO-NCW is positief, maar vindt wel dat voor de vlottere behandeling niet extra moet worden betaald.

HOOFDARTIKELpagina 7