Verbod op drank rond NS-station

Vanaf donderdag geldt in het Bredase NS-station en de directe omgeving van het gebouw een alcoholverbod. Wie in het station of op de openbare weg in de buurt alcohol nuttigt of aangebroken flesjes of blikjes alcoholhoudende drank bij zich heeft, kan rekenen op een boete van honderd gulden.

Breda heeft de maatregel genomen op verzoek van de politie, die tal van klachten kreeg van reizigers en buurtbewoners. Deze zeiden last te hebben van vervuiling en baldadig gedrag, veroorzaakt door veelal zwervende alcoholgebruikers door wie ze soms ook worden belaagd. ,,In het begin van het vorige jaar deed zich een beroving met openlijke geweldpleging voor na drankgebruik'', zegt een woordvoerder van de politie. ,,Drie maanden geleden zijn in en bij het station speciale camera's geplaatst en is de politie intensiever gaan surveilleren.''

De gemeente heeft het alcoholverbod ingevoerd in overleg met de spoorwegpolitie. B en W pasten daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening aan, de spoorwegpolitie hanteerde het Algemene Reglement Vervoer. Volgens de spoorwegpolitie is het station van Breda het eerste `drooggelegde' station in Nederland. Politie en spoorwegpolitie gaan streng toezien op naleving van het verbod.

Breda heeft ook twee gebieden in het zuidwesten van de stad aangewezen waar op de openbare weg geen alcohol mag worden genuttigd. Het zijn buurten in de omgeving van de Bontekoestraat en het Dr. Struyckenplein, alsmede het Mgr. Nolensplein en de Heemskerkstraat. Eind mei wezen B en W het Meidoornplein en de Minnemansakker aan, waar alcolgebruik geregeld agressie en vernielingen tot gevolg had. De politie zegt dat dit verbod ,,positief'' uitwerkt.