Sneller nieuwbouw van Koraal Specht

Het kabinet van de Nederlandse Antillen moet tijdens de eerstvolgende Rijksministerraad een contract tonen met een aannemer voor de nieuwbouw van de Koraal Spechtgevangenis op Curaçao. Zo niet, dan volgt `een opdracht van de Koninkrijksregering'. Nederland heeft toegezegd bij te dragen in de kosten bouw die op zo'n 33 miljoen gulden worden geraamd. Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kondigde een eventuele maatregel gisteren aan voor de NCRV-radio.

Binnen de Rijksministerraad is de noodzaak tot snelle nieuwbouw van de gevangenis `verscheidene malen' aan de orde gesteld. Daarbij is afgesproken dat de nieuwbouw halverwege het jaar 2000 voltooid zou zijn. Met de bouw is twaalf tot veertien maanden gemoeid. ,,Tenzij de nieuwbouw zou worden versneld, liggen we nu dus al achter op het schema,'' aldus een woordvoerder van de bewindsman in een toelichting. In april was er al een principe-akkoord met het Amerikaanse Wackenhut Corrections Corporation.

De eerstvolgende Rijksministerraad – het Nederlands kabinet aangevuld met de gevolmachtigde ministers van Aruba en de Nederlandse Antillen – komt op 17 september weer bijeen.

Het Koraal Spechtcomplex is al jaren overvol en er vinden mensonterende praktijken plaats. Reden waarom De Vries' voorganger Voorhoeve al aandrong op snelle nieuwbouw. De Antilliaanse overheid is er tot op heden niet in geslaagd enige voortgang te maken met de plannen, waarbij vooral de financiering een probleem is voor Willemstad.