Postbedrijf erkent feilen in bezorging

De postbezorging in Nederland is in de eerste helft van dit jaar duidelijk onder de maat geweest. Dat heeft bestuursvoorzitter A. Scheepbouwer van TNT Post Groep (TPG) vandaag toegegeven bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Vooral de postbezorging aan particulieren schoot tekort.

Volgens Scheepbouwer ,,zijn alle dips nu achter de rug''. Binnen enkele maanden zal 95 procent van de brieven van particulieren weer binnen een dag moeten worden bezorgd. Nu is dat zo'n 90 procent. Bij zakelijke post ligt het percentage volgens Scheepbouwer alweer op 97 procent. Van de binnenlandse post komt 15 procent voor rekening van particulieren.

De problemen bij de binnenlandse postbezorging zijn vooral het gevolg van de grootscheepse operatie Briefpost 2000. Belangrijkste doel van deze reorganisatie is vergaande automatisering van de postverwerking, om zo goedkoper en sneller te kunnen werken. Eind vorig jaar zijn daartoe zes nieuwe sorteercentra geopend waar machines uiteindelijk 90 procent van de post zullen afhandelen.

Bij de indienstneming van de nieuwe centra is een aantal problemen opgedoken, verklaarde Scheepbouwer. Zo verliep met name in Amsterdam de overheveling van werknemers van de oude expeditieknooppunten naar het nieuwe sorteercentrum niet soepel, bleek de capaciteit van de machines niet afgestemd op de sterk gegroeide stroom brieven en pakjes en zorgde het toenemend gebruik van plastic verpakkingen voor bijvoorbeeld tijdschriften voor haperingen in de machines.

Door deze problemen stokte het resultaat bij binnenlandse post op 724 miljoen gulden. De winstgroei van deze divisie (2,1 procent) bleef ver achter bij die van het concern (5,7 procent). Belangrijkste oorzaak is een extra investering van 130 miljoen gulden, vooral bedoeld om de knelpunten bij de binnenlandse postbezorging op te lossen. Dankzij grotere volumes steeg de omzet van post met 4,1 procent tot 3,9 miljard gulden.

De totale omzet van TPG kwam over het eerste halfjaar 8,7 procent hoger uit op 8,6 miljard gulden (3,9 miljard euro). De nettowinst steeg 10,7 procent tot 404 miljoen gulden (183 miljoen euro). De winst per aandeel kwam 10,4 procent hoger uit op 38,6 eurocent. Beleggers reageerden vanmorgen teleurgesteld op de cijfers. De TPG-koers daalde met bijna 7 procent tot 23,20 euro.

Ondanks de problemen bleef post het meest winstgevende deel van TPG, met een rendement van 21 procent. De divisie express behaalde slechts 3 procent marge.