Overgebleven geld uit Limburg naar Turkije

Geld dat is overgebleven uit de collecte voor de aardbeving in Limburg in 1992, krijgt na zeven jaar een passende bestemming. Het bisdom Roermond stort 250.000 gulden uit het `Noodfonds Aardbeving Kerken' op gironummer 797 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.

Het geld was destijds bestemd voor het herstel van de Limburgse kerken. Die hadden in april 1992 veel te lijden van de tien seconden durende beving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Inmiddels verkeren de meeste kerken in de getroffen Midden-Limburgse regio na een restauratie weer in goede staat.

Omdat het geld destijds door particulieren speciaal voor aardbevingsschade is bijeengebracht, vindt het bisdom Roermond het geoorloofd het overgebleven saldo nu aan de slachtoffers van de ramp in Turkije te geven. ,,Temeer daar de schade in Turkije vele malen groter en ernstiger is dan destijds in Limburg'', meldt het bisdom. (ANP)