OR en bonden willen garanties ECT

Bij de verkoop van het Rotterdamse containerbedrijf ECT moeten bestaande werkgelegenheidsafspraken overeind blijven. Van beoogd grootaandeelhouder Hutchison en de oude aandeelhouders (Pakhoed, Nedlloyd, Internatio Müller) zijn op dat vlak garanties nodig, zo vinden de ECT-ondernemingsraad en de bonden. De OR, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond vrezen dat Hutchison, na overname van 35 procent van de aandelen, het mes zal zetten in de organisatie.

De Hongkongse onderneming zal naar verwachting wegens de hoge aankoopsom (naar schatting 680 miljoen gulden) zware eisen stellen aan ECT. Eerder gemaakte afspraken over het voorkomen van gedwongen ontslagen en vervroegde uittreding komen daardoor mogelijk op de tocht te staan. (ANP)