Leider D66 wil aanvullingen op regeerakkoord

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 moeten halverwege volgend jaar aanvullende afspraken maken voor het regeerakkoord als de economische groei blijft meevallen. D66-fractievoorzitter De Graaf bepleit dit vandaag in een artikel op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Volgens De Graaf kan ,,een midterm review uitermate zinvol zijn, omdat al te zuinig overheidsbeleid in economische voorspoed op de langere termijn contraproductief is voor diezelfde economie''. De oproep van De Graaf volgt op uitspraken van PvdA-fractieleider Melkert, die afgelopen weekeinde een pleidooi hield voor mogelijke aanvullingen op het regeerakkoord. VVD-leider Dijkstal ziet nog geen aanleiding het regeerakkoord `open te breken'.

Evenals de PvdA wil D66 nog deze kabinetsperiode extra geld uittrekken voor onderwijs en zorg als de economie zich gunstiger blijft ontwikkelen dan waarmee vorige zomer rekening werd gehouden bij het opstellen van het regeerakkoord. D66 geeft daarbij geen steun aan een suggestie van Melkert die de uitgaven voor onderwijs en zorg wil koppelen aan vaste percentages van het nationale inkomen. Behalve voor onderwijs en zorg zou D66 extra willen investeren in milieu en kinderopvang. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt voor de besteding van extra belastinginkomsten. Zodra het begrotingstekort lager is dan 0,75 procent, zou de helft gaan naar versnelde aflossing van de staatsschuld, terwijl de andere helft wordt besteed aan verdere lastenverlichting voor de burgers. PvdA en D66 zouden hieraan een derde bestemming willen toevoegen in de vorm van extra overheidsuitgaven. ,,Als de afspraken [uit het regeerakkoord] onverkort worden doorgevoerd, kan er zelfs een begrotingsoverschot ontstaan, terwijl zorg, onderwijs en milieu nauwelijks van de meevallende economische groei kunnen profiteren'', schrijft D66-leider De Graaf vandaag in deze krant. ,,Dat kan niet de bedoeling zijn en is het wat mij betreft ook niet.''

VVD-leider Dijkstal meent dat de fractieleiders van PvdA en D66 ,,wel erg vroeg zijn met hun uitnodiging voor een gesprek dat ze kennelijk pas volgend jaar willen voeren''. Dijkstal meent dat ,,eerst het bestaande regeerakkoord stipt moet worden uitgevoerd, zodat we het geld echt kunnen verdienen''. ,,En wat we volgend jaar gaan doen, daarover valt pas zinnig te praten als we de cijfers van volgend jaar kennen'', aldus Dijkstal.

De Nieuwe Economiepagina 7