Dom stereotype

De column van Rita Kohnstamm (NRC Handelsblad, 21 augustus) ging over bevooroordeeldheid. Zij stelde onder andere dat de aanduiding `grachtengordel' alleen maar wordt gebruikt door mensen die niet in genoemd deel van onze hoofdstad wonen of horen.

Ik kijk naar de kop boven de column (`Een dom stereotype') en verwacht dat zij zal vervolgen met het onderuit halen van het zojuist door haar neergezette domme stereotype, dat van de grachtengordelbewoner die vindt dat er een bepaald type is dat in deze gordel hoort, en dat er dus andere types zijn die daar niet horen.

Zij haalt dit stereotype echter geenszins onderuit, maar doet er een schepje bovenop. Zij etaleert namelijk vervolgens haar visie dat in de meeste andere buurten dan de hare bewoners een homogene groep vormen, en dat voornamelijk in háár buurt de bewoners van uiteenlopende pluimage zijn.

Misschien ben ik een te eenvoudige boerenzoon, misschien ben ik wel denklui.

Hoe dan ook, wat mij betreft heeft Rita Kohnstamms bedoelde aanval op het domme stereotype geresulteerd in een succesvol schot in eigen doel.

    • Loek Pijls