Bladeren

EUROBUSINESS

De euro leidt een dubbelleven. Op de geldmarkt wordt hij behandeld als een kind dat nieuw is in de klas, maar hij is ieders lieveling op de obligatiemarkt. Volgens het economisch onderzoeksbureau Salomon Smith Barney groeide de uitgifte van euro-obligaties in het tweede kwartaal van dit jaar 43 en in het eerste kwartaal 32 procent.

Daarmee is een van de belangrijkste doelstellingen van de euro realiteit geworden, te weten de ontwikkeling van grotere en meer effciënte kapitaalmarkten. De groei van de euro-obligaties is ook belangrijk voor de Europese industrie die veel kapitaal nodig heeft voor herstructurering. Bovendien is de groeiende beweeglijkheid van de kapitaalmarkten nodig om het verlies aan flexibiliteit van de Europese wisselkoersen te compenseren, en om het gebrek aan flexibiliteit op de Europese arbeidsmarkt goed te maken.

De groei van de euro-obligaties betekende dat er 206 miljard euro werd geleend, vooral door banken. Het meest interessante is echter dat de hoeveelheid geld die het Europese bedrijfsleven leende op de obligatiemarkt in een jaar ruimschoots is verdubbeld, van elf miljard tot negenentwintig miljard euro. Bijna tien miljard daarvan gebruikte Olivetti voor de financiering van de overname van Telecom Italia. Dat toont aan hoe verzot de beleggers zijn op de euro-obligaties, maar dat wil niet zeggen dat alles nu koek en ei is. Zo wordt het hoog tijd dat de beleggingsactiviteiten van pensioenfondsen niet langer aan beperkende regels zijn gebonden.

Het maandblad EuroBusiness is verkrijgbaar in de kiosk.

www.eurobusiness.uk.com

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW

Het succes van president Kim Dae Jung's economische hervormingspolitiek in Zuid-Korea hangt af van de vraag of hij topmanager Kim Woo Choong van Daewoo zo ver kan krijgen dat deze de schuld van 47 miljard dollar gaat betalen door de beste onderdelen van de onderneming te verkopen, onder andere de elektronica en de verzekeringsbedrijven. Later zouden ook de scheepsbouw en de bouwsector moeten worden afgestoten.

De Koreaanse regering, schrijft de Far Eastern Economic Review, heeft de medewerking van de Daewoo-topmanager nodig, omdat ze een formeel bankroet wil vermijden, met alle gevolgen van dien in de vorm van massa-ontslagen en massale verkoop van Koreaanse aandelen en obligaties. Er staat veel op het spel, al was het alleen al vanwege de omvang van de schuld, die volgens de meeste analisten veel groter is dan formeel wordt erkend, en die in ieder geval bijna net zo groot is als het bedrag dat Korea leende van het Internationaal Monetair Fonds voor de redding van de nationale economie. Daar komt bij dat de vier andere chaebols (conglomeraten) – Hyundai, Samsung, LG en SK – samen een schuld hebben van bijna 150 miljard dollar.

De regering heeft al veel goeds gedaan, meent het blad, maar zodra de chaebols in discussie zijn, worden de hervormingen meer retorisch dan reëel, leert de ervaring. Sinds de nationale financiële crisis in november 1997 is Daewoo gewoon doorgegaan met uitbreiden en het aangaan van nieuwe schulden. De huidige Daewoo-crisis heeft de hervorming van het Koreaanse bankwezen al op een zacht pitje gezet, want overname van de Korea First Bank door een Amerikaanse bank ging niet door omdat de partijen het niet eens konden worden over de afhandeling van slechte schulden, inclusief die van Daewoo.

Het weekblad Far Eastern Economic Review is verkrijgbaar in de kiosk.

www.feer.com

THE ECONOMIST

Rusland is definitief 's wereld grootste kleptocratie geworden. De Economist baseert die conclusie op het gegeven dat de Bank of New York op dit moment meewerkt aan een onderzoek naar een witwas-operatie, waarbij een bedrag van tien miljard dollar in het geding is. Tweehonderd miljoen daarvan is waarschijnlijk afkomstig van leningen van het Internationaal Fonds. Het IMF leende Rusland sinds 1992 twintig miljard dollar. Hoewel het IMF zegt niet in staat te zijn om na te gaan wat er met het geld gebeurt nadat het is gestort heeft de instelling in Rusland zoveel aanwijzingen gehad dat er veel mis was dat elke normale bank het krediet al lang had beëindigd.

Een verklaring daarvoor is dat de IMF-leningen vaak politiek gemotiveerd zijn, bijvoorbeeld om Yeltsin in het zadel te houden. Daar komt bij dat je in Rusland nooit zeker weet of je met legaal verdiend geld hebt te maken. Want de misdaad opereert daar niet in de marge maar in het centrum er van de samenleving. Het Russische ministerie van binnenlandse zaken schat dat de georganiseerde misdaad veertig procent van de economie beheerst.

De kans dat de Russische criminaliteit buiten de eigen grenzen treedt wordt groter naarmate de economie in Rusland verslechtert en er dus minder te halen valt. Dat betekent dat Rusland criminaliteit exporteert, zeker naar landen waar al veel landgenoten wonen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Erger is dat de Russische criminelen veel samenwerken met buitenlandse soortgenoten, onder andere Japanse. Maar de grootste bedreiging zit in de combinatie van een corrupte overheid en machtige misdaadorganisaties. Deze zijn overigens pro-Europeaans, want de Russische criminaliteit heeft geen nationale maar mondiale belangen.

Het weekblad The Economist is verkrijgbaar in de kiosk.

www.economist.com

    • Herman Frijlink