Alleen lenen voor woning aftrekbaar

Behalve de spaarhypotheek zullen ook andere zogeheten `fiscale' hypotheken zoals bijleen- en beleggingshypotheken aan strenge regels worden onderworpen. Leningen voor beleggingen zijn niet langer aftrekbaar.

Dit heeft het ministerie van Financiën vanmorgen bevestigd. ,,Het gaat om het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Rentekosten die gemaakt worden voor de eigen woning blijven aftrekbaar'', zei een woordvoerder vanmorgen. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) zinspeelde gisteren op een beperking van de rente-aftrek voor aflossingsvrije hypotheekleningen en bijleenhypotheken in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) zonder nog details te noemen.

De precieze uitwerking komt over twee weken als minister Zalm (Financiën) en Vermeend het plan voor het nieuwe belastingstelsel van de 21ste eeuw presenteren. Een van de kernpunten daarin is een strikt onderscheid tussen onder meer de eigen woning, waarvoor de kosten fiscaal aftrekbaar blijven, en beleggingen, waarvan de opbrengsten belast zullen worden. Veel van de populaire hypotheken zijn echter een mengvorm van de financiering van de eigen woning en van het scheppen van geld voor sparen, beleggen of consumeren. Zalm en Vermeend willen dat zodanig terugsnoeien, dat alleen de rentekosten voor de eigen woning van de belasting afgetrokken kunnen worden.

Bij traditionele hypotheken – annuïteiten, lineair – betaalt de huizenbezitter maandelijks rente en aflossingen. Bij bijvoorbeeld spaarhypotheken gaan de bedragen die maandelijks worden afgeboekt in een pot, waarin belastingvrij wordt gespaard voor aflossing van de lening. Het overschot van de spaarpot wordt tegenwoordig vaak niet gebruikt om het nieuwe huis te betalen, maar om te beleggen of te consumeren. Voor de woning wordt een maximale hypotheek gesloten, zodat weer een maximale belastingaftrek kan worden genoten.

Op deze splitsing van huis en spaarpot zijn talloze andere hypotheekvormen gebaseerd zoals de beleggingshypotheek, waarbij de spaarpot niet wordt vergroot met onbelaste rente-inkomsten maar met eveneneens onbelaste opbrengsten van beurstransacties. Bij de aflossingsvrije hypotheek, die het aandeel heeft zien stijgen van 3,4 procent (1994) tot 17,5 procent, wordt alleen fiscaal aftrekbare rente betaald. De bijleenhypotheek de mogelijkheid biedt om de hypotheeklening uit te breiden voor bijvoorbeeld de aanschaf van comsunmptiegoederen.