Wildpoepers

Op 14 augustus, een sombere zaterdag, trok de Dance Parade door het centrum van Rotterdam. Vele tienduizenden langs de route lieten hun trommelvliezen meedenderen op het forse aantal decibellen die op de rijdende podia werden geproduceerd. De parade eindigde bij de Schiehaven waar op pontons een tijdelijk feestterrein was ingericht, en het dansgeweld tot elf uur 's avonds voortduurde. Voor enige duizenden liefhebbers was er nog een after-party in het Jobsveem, een kolossaal gebouw op de Lloydpier, tussen Schiehaven en St. Jobshaven. Dat feestje eindigde zes uur zondagochtend. Het duurde nog twee uur voor de laatste dansers waren vertrokken.

In het appartementengebouw De Herder aan de St. Jobshaven, op honderd meter van het Jobsveem gelegen, waren de eerste gelukkige eigenaren dat weekeinde bezig met de inrichting van hun flats die een fraai uitzicht over de haven bieden. De meesten waren niet op de hoogte dat de Dance Parade zou eindigen op nauwelijks honderd meter van hun woongebouw, het eerste van vele honderden in dit voormalige haven- en industriegebied. Evenmin konden ze vermoeden wat hun te wachten stond. ,,Het pand was letterlijk omsingeld door wildplassers tegen de gevels, wildpoepers tot in het gebouw (onder meer in de lift), er was overmatig drugs- en drankgebruik, zeer ernstige geluidsoverlast en vervuiling door afval.'' En er was sprake van ,,geluidshinder van publiek dat af en aan loopt, nachtelijke opstootjes op straat, agressiviteit, zingende en schreeuwende groepjes, nachtelijk bezoek van politie en/of ambulance met sirene''.

Deze citaten zijn ontleend aan een bezwaarschrift van de bewoners van de 32 appartementen die er pas na de Dance Parade achter kwamen wat de gemeente voor heeft met het Jobsveem. Rotterdam heeft tot eind 2001, het jaar van Culturele Hoofdstad, behoefte aan een gelegenheid voor grootschalige dance-party's, een fenomeen waar zelfs Amsterdammers op af komen – dat telt in Rotterdam altijd extra. Het Jobsveem, eigendom van het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf (OBR), is daarvoor geschikt gemaakt. Een exploitant was snel gevonden: het duo Ger Koedam en Koos Hanenberg van het Maastheater (veel disco en weinig theater) alsmede party-organisator Ted MTC Langenbach (MTC staat voor Music Takes Control). OBR en de exploitant investeerden samen 2,3 miljoen om maximaal vierduizend bezoekers te kunnen ontvangen. Er werd een exploitatievergunning aangevraagd voor zeven dagen per week tot zes uur 's ochtends – tel uit je nachtrust.

Na hun traumatische ervaring met de Dance Parade trokken de bewoners van De Herder aan de bel. Ze ontdekten dat de politie wegens personeelsgebrek geen garantie wil geven dat de openbare orde wordt gehandhaafd. Wethouder Hans Kombrink erkende afgelopen donderdag ruiterlijk dat de gemeente `hen over het hoofd had gezien'. En hij nodigde ze uit als `gesprekspartner' – dat is gebruikelijk als na voldongen feiten de eerste bezwaarschriften binnenkomen.

    • Jan Gerritsen