Veel wildschade bij Limburgse boeren

Boeren in Oost- en Zuid-Limburg hebben steeds meer last van schade die door wild is aangebracht. Dat blijkt uit het toenemend aantal klachten bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

In oostelijk Limburg zijn het vooral wilde zwijnen die de boeren overlast bezorgen. De beesten trekken zich volgens de LLTB rond het natuurreservaat De Meinweg bij Roermond bitter weinig aan van de door Staatsbosbeheer neergezette afrasteringen. Ze gaan er regelmatig op zoek naar voedsel, waarbij akkers en weilanden worden omgewoeld.

De getroffen boeren vermoeden dat de zwijnen weinig eetbaars vinden in hun eigen leefgebied. Een van de boeren klaagt dat de zwijnen zijn land zodanig omploegen, dat maaien onmogelijk wordt en de ruwvoerwinning in het gedrang komt.

In Zuid-Limburg zijn het verder de dassen die met name aan de maïs aanzienlijke schade toebrengen. Volgens dassenspecialist L. Hermans is vooral de schade rond Valkenburg dit jaar van ongekende omvang. (ANP)