Teleurstelling in Frankrijk na afketsen trio-bankfusie

Teleurstelling overheerst in Frankrijk na het afketsen van een drievoudige bankfusie die het land de een na grootste bank van de wereld had gegeven. De Banque Nationale de Paris (BNP) lijft Paribas in. Société Générale zoekt Europese partners.

De beslissing viel zaterdagmorgen vroeg nadat de Franse bankcommissie CECEI tot het laatst had geprobeerd een akkoord te bereiken tussen de twee rivaliserende banken. Na elf uur vergaderen deelde CECEI-voorzitter Jean-Claude Trichet mee dat BNP `geen effectieve controlerende macht' bezat om Société Générale te besturen, en dat het niet was gelukt `in harmonie' tot een vorm van samenwerking te komen.

Banque Nationale de Paris deelde vanmorgen mee zich nu te concentreren op integratie van Paribas en niet in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. De BNP had bij de Franse Raad van State om vernietiging van de uitspraak kunnen vragen. Dat had voor nog eens twee maanden onzekerheid gezorgd. Sinds Société Générale en Paribas op 1 februari hun vriendschappelijke fusieplan lanceerden, en BNP 9 maart een ongevraagd tegenbod op beide banken deed, is de Franse bankwereld heftig in beroering geraakt.

Vooral in Franse politieke kringen is teleurgesteld gereageerd op de uitslag. Men levert geen kritiek op de CECEI en haar voorzitter Trichet, waarvan Frankrijk hoopt dat hij in 2002 W. Duisenberg opvolgt als president van de Europese Centrale Bank. Premier Jospin en verscheidene van zijn ministers betreuren het dat het niet gelukt is Frankrijk in één keer aan een megabank binnen de internationale bankwereld te helpen.

Veel dagbladcommentaren menen vanmorgen dat Trichet versterkt uit deze crisis te voorschijn is gekomen. Zijn talenten als bemiddelaar worden geroemd. Anderen prijzen zijn terughoudendheid en trouw aan de letter van de wet, zelfs al had de triobank zijn sterke voorkeur. De financiële bladen zijn sceptischer. Vooral La Tribune meent dat Trichet eenzaam en bekritiseerd uit de gebeurtenissen naar voren komt. Hij en de CECEI hadden veel eerder orde moeten scheppen in het verwarrende heen en weer bieden in deze affaire. Ook de Britse Financial Times heeft weinig goeds over voor de president van de Banque de France, die de minst slechte beslissing nam in een situatie waarin hij niet verzeild had hoeven raken.

Minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn leverde in het weekeinde enige kritiek op de directies van de betrokken banken, die niet in staat zijn geweest de gehoopte triobank te laten ontstaan. Volgens hem is Société Générale niet te koop maar zal ze wel moeten doorgaan versterking te zoeken. President-directeur Bouton van SG heeft meer dan eens gezegd dat hij allianties elders in Europa zoekt. Zijn bank heeft banden met de Spaanse BSHC-bank, de Britse verzekeraar UCG en de Dresdner Bank, die elk enige procenten in SG bezitten.

Minister van Sociale Zaken Martine Aubry betreurt dat de bankdirecties ,,kwesties van personen boven het nationaal belang hebben gesteld''. Het verst in zijn kritiek gin de minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, die die uitspraak van de CECEI ,,een aanslag op het nationaal belang'' noemde. Hij had geen goed woord over voor deze groep ,,onverantwoordelijke bankiers die aan geen democratisch gekozen orgaan verantwoording verschuldigd zijn''. Volgens de linkse nationalist Chevènement ,,ontbreekt ieder economisch patriottisme aan onze leidinggevende elite''.

    • Marc Chavannes