Onderzoek naar Zeeuwse ambulancezorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat in opdracht van minister Borst (Volksgezondheid) de ambulancezorg in Zeeland onderzoeken, omdat de raad van bestuur van de Oosterschelde Ziekenhuizen aankondigden per 1 september de paraatheid van ambulances te beperken.

De Oosterschelde Ziekenhuizen, gevestigd in Goes en Zierikzee, hebben besloten tot de beperkingen wegens geldtekort bij de ambulancediensten. De tekorten komen nu ten laste van de exploitatie van het ziekenhuis.

Borst wijst erop dat ambulancediensten die in acute geldproblemen komen zich moeten wenden tot het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Volgens haar heeft de betrokken instelling dat nog niet gedaan.

Het ambulanceverkeer in Zeeland verkeert in grote problemen. Begin augustus schreef Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland in een brief aan minister Borst dat de ambulancezorg in Zeeland financieel aan de rand van de afgrond staat. Levensbedreigende situaties zouden kunnen ontstaan, zo meldde GS. De landelijke norm, die voorschrijft dat patiënten binnen 15 minuten een ambulance kunnen verwachten, zou Zeeland niet meer kunnen halen.

De nood is het gevolg van een nieuw financieringssysteem – dat het COTG bepleit – waardoor de provincie dit jaar een tekort van 2,5 miljoen gulden verwacht. Ambulancediensten zullen in de toekomst worden bekostigd op grond van de bevolkingdsdichtheid van een regio. Zeeland is relatief dunbevolkt: de provincie telt 206 inwoners per vierkante kilometer tegen 1.167 inwoners per vierkante kilometer in Zuid-Holland. Zeeland krijgt per inwoner even veel geld als elke provincie, maar heeft te maken met veel grotere afstanden. Bovendien komen er in de zomer honderdduizenden toeristen bij, die wel een beroep doen op ambulances maar niet meetellen in de de bevolkingsdichtheid.

Tot nu toe kon een ambulancedienst alle gereden ritten een jaar later declareren. Jaarlijks zou in heel Zeeland 3,8 miljoen gulden nodig zijn om de ambulancezorg te garanderen volgens de landelijke norm van 15 minuten aanrijtijd. Ook regio's zoals Zuid-Oost Brabant en de kop van Noord-Holland willen meer geld voor het ambulancevervoer.