OM onderzoekt Eijk

Het Groningse openbaar ministerie gaat informatie verzamelen over de uitspraken over homoseksuelen van bisschop W.J. Eijk.

Dat heeft het OM vandaag laten weten. Persofficier A. Bronsvoort stelt met nadruk dat het OM geen strafrechtelijk onderzoek of vooronderzoek doet naar de onlangs benoemde bisschop. ,,We willen gewoon de feiten op een rij hebben.''

Aanleiding voor het initiatief van het OM is een artikel in het Groninger Dagblad van afgelopen zaterdag.

De Groningse priester Herman Verbeek, zelf homoseksueel, doet hierin een oproep aan justitie om Eijk te vervolgen wegens discriminatie. Tot nu toe heeft Verbeek zich nog niet met een klacht bij het OM gemeld, zegt Bronsvoort. ,,Maar het is goed dat we alvast op de hoogte zijn van de problematiek.''

Twee weken geleden publiceerde kerkhistoricus Ton van Schaik in het tijdschrift Hervormd Nederland de collegedictaten die Eijk in 1995 samenstelde voor zijn colleges speciale moraaltheologie aan het seminarie van Rolduc.

In deze dictaten noemt Eijk homoseksualiteit een ,,psychische neurose'' en homoseksuele relaties ,,wederzijdse zelfbevrediging.'' Homoseksuelen moeten daarom worden doorverwezen naar een klinisch psycholoog, aldus Eijk.