Jospin doet beloftes

Een maatschappij waarin volledige werkgelegenheid weer normaal is. Dat kan over tien jaar. Zo luidt het ideaal dat premier Jospin de Fransen voorhoudt. Wie kan rekenen ziet dat hij een zevenjarige termijn als president heeft ingebouwd. Voor het eerst in het openbaar.

Na de zomervakantie was het ook de eerste grote toespraak van de minister-president, op het nazomercongres van zijn Parti Socialiste in La Rochelle. Jospin maakte de balans op van twee jaar breedlinkse regering in Frankrijk. De verdubbelde banencreatie, de dalende werkloosheid, het toenemende evenwicht in de overheidsfinanciën, dat kan men aan het toeval toeschrijven, aldus Jospin, maar ook aan de inspanningen van de regering. Hij pleitte voor de laatste opvatting. De toespraak was een waterscheiding in het politieke handelen van Jospin als regeringsleider. Steeds heeft hij toespelingen over zijn presidentiële ambities geërgerd van zich af geworpen. Nu trok hij de lijnen van zijn regeringsplannen zo ver door dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat hij na de presidentsverkiezingen van 2002 door wil gaan, in de hoogste functie, op het Elysée.

Drie hoofddoelen markeren Jospins ambitie voor het komend decennium. Behalve volledige werkgelegenheid (Frankrijk kampt al jaren en nog steeds met een werkloosheid van ruim boven de tien procent), mikt Jospin op `meer humane samenleving' en `een harmonie rondom onze politiek'. Om dat mogelijk te maken heeft hij er alles aan gedaan Frankrijk aan economische groei op lange termijn te helpen. Hij bouwt aan ,,een nieuwe coalitie van de ontheemden, de volksklasse en de middenklassen, op wier zorgen de coalitie zeker ook moet letten''.

Jospin kwam zijn Groene coalitiegenoten tegemoet door hen een discussie over kernenergie te beloven, maar sloeg hen in het gezicht door de afgesproken `zekere mate van evenredige vertegenwoordiging bij verkiezingen' domweg te weigeren. Frankrijk kiest over het algemeen met systemen waarbij meerderheden groter worden en kleine partijen (zoals de Groenen) kleiner uit de bus komen.