Hulp Kosovo rot weg in Zuid-Italië

Honderden containers met hulpgoederen voor Kosovo zijn met een vaak rottende lading in de brandende zon blijven staan op de kade van de Zuid-Italiaanse havenstad Bari.

Het gaat overwegend om hulp die is ingezameld binnen Italië, maar er staan ook containers uit Duitsland op de kade. Enkele containers verspreiden een enorme stank en verliezen een smerige vochtige substantie. Met name levensmiddelen en medicijnen zijn door het lange wachten en de hoge temperaturen onbruikbaar geworden.

Logistieke en bureaucratische problemen en de snelle terugkeer van de Kosovaren uit de vluchtelingenkampen in Albanië hebben ertoe geleid dat veel hulpgoederen niet terecht zijn gekomen bij de mensen voor wie ze waren bedoeld. Ook in Albanië staan nog honderden containers met ongebruikte hulp uit Italië.

Het weekblad Panorama schreef vorige week dat er in Italië ongeveer 1700 containers met hulpgoederen naar Albanië zijn verzameld. Daarvan zijn er zo'n 1050 gebruikt voor de vluchtelingenkampen. De Albanese regering heeft 350 containers gekregen, met onder andere materiaal voor de inrichting van ziekenhuizen en een aantal ambulances en brandweerauto's. Meer dan 250 zijn begin augustus teruggestuurd naar Italië omdat de inhoud niet meer betrouwbaar was. Veel daarvan staan nog op de kade van Bari, samen met 650 containers die volgens Panorama nooit zijn verstuurd.

,,Bederfelijke goederen zoals voedsel en medicijnen zijn samen met opgeslagen bij kleding en dergelijke'', zei gisteren Luciano Dematteis, die als lid van de Bescherming Burgerbevolking een belangrijke rol bij de hulpacties heeft gehad. ,,Gecombineerd met misverstanden met de Albanese autoriteiten heeft dit geleid tot vertraging in de distributie.''

Na artikelen in de pers is er een officieel onderzoek begonnen naar de distributie van de hulp. Precieze cijfers over de waarde van de hulpgoederen die zijn bedorven of om andere redenen niet op hun bestemming zijn aangekomen, zijn nog niet beschikbaar. In een aantal gevallen waren de goederen vrijwel meteen bedorven, zoals medicijnen die in gekoelde containers gestuurd hadden moeten worden. In Bari worden de containers bewaakt, maar uit Albanië komen bericht dat containers 's nachts worden opengebroken.