Ziek van seks

In het artikel `Ziek van seks'(W&O, 24 juli) worden de resultaten aangehaald van twee onderzoeken in Amsterdam, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Bij het eerste onderzoek werden 94% van de personen die op het spreekuur van deelnemende huisartsen verschenen, getest op Chlamydia (5% had Chlamydia). Daarnaast wordt verwezen naar het onderzoek met werving per post, waar wij als onderzoekers bij betrokken zijn. Volgens het artikel heeft `slechts 41%' van de patiënten deelgenomen (3% had Chlamydia). Deze formulering wekt de indruk dat de cijfers van dit onderzoek minder betrouwbaar zouden zijn. Er werden slechts kleine verschillen in leeftijd en etniciteit gevonden tussen deelnemers en niet-deelnemers. Belangrijk was dat de werving van het post-onderzoek niet selectief is verlopen.

Daarentegen zijn bij het spreekuur-onderzoek personen die niet seksueel actief waren en homoseksuelen bij voorbaat uitgesloten van deelname, omdat ze een kleinere kans hebben om geïnfecteerd te zijn. Tevens komt een deel van de patiënten die ingeschreven staan bij een huisartspraktijk, nooit naar de praktijk en werd dus ook niet bereikt. Verder is het mogelijk dat de huisarts alleen die personen heeft uitgenodigd, van wie hij of zij verwachtte dat ze risico liepen. Dit is helaas niet uitgezocht, maar kan potentieel wel leiden tot een overschatting van het voorkomen van Chlamydia-infecties.

Een overschatting van het voorkomen van Chlamydia zou ten onrechte kunnen leiden tot invoering van `kosten-effectief' bevolkingsonderzoek, terwijl het nog maar de vraag is of een dergelijk programma meer baat dan kost.

    • Joan Boeke Vrije Universiteit Amsterdam
    • Irene van Valkengoed