Ton Alberts

In NRC Handelsblad van 18 augustus stond een necrologie over Ton Alberts. Daargelaten dat dit artikel letterlijk droop van negatieve vooroordelen – een weinig ruiterlijke manier om een ontegenzeggelijk invloedrijke architect over wiens bouwstijl je natuurlijk qua smaak kunt verschillen na zijn dood te herdenken - eindigde de necrologie met de vaststelling dat het NMB (thans ING)-gebouw daarom al niet geslaagd was omdat het niet in eigen energie- en waterbehoefte zou voorzien.

Als oud-bestuurder der betrokken bank kan ik u verzekeren dat dit onzin is: dat was nimmer de doelstelling. De enige concrete doelstelling op dit vlak was energiebesparing. Die is wel gelukt, de besparing bedroeg meer dan 50 procent.

    • Drs. R.S. Mees