Studiehuis

Het emotionele betoog van Willem Smit (NRC Handelsblad, 24 augustus) tegen het studiehuis laten we geheel voor zijn rekening. Waar het ons om gaat is de terloopse opmerking over het Maastrichtse onderwijsmodel. Zoals bekend zijn de achterliggende onderwijskundige concepten van het studiehuis verwant aan die van het probleemgestuurd onderwijs (PGO), in Nederland het Maastrichtse model genoemd. Smit stelt daarover dat de leereffecten van het Maastrichtse onderwijsmodel nooit zijn onderzocht. Dat is apert onjuist.

Eén blik op het Internet maakt duidelijk dat er honderden empirische, maar ook meer fundamentele, studies zijn verricht waarin het PGO-model en de effecten zijn vergeleken met meer traditionele vormen van onderwijs. Vele van die onderzoeken hebben specifiek betrekking op het Maastrichtse model.

    • Henk van Berkel
    • Cees van der Vleuten