Stellingen

Het contrast tussen de symfonieën en de opera's van Mozart is dermate groot dat vermoed moet worden dat Mozart zijn symfonieën enkel schreef om zijn opera's mooier uit te laten komen.

J.J. BOESSENKOOL,

Universiteit Utrecht

De sticker `baby in auto', die men op veel auto's aan kan treffen, getuigt van een ergerlijke vorm van postnataal exhibitionisme.

J.J.G. ZWOLSMAN,

Universiteit Utrecht

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal zou ten behoeve van doven en slechthorenden van ondertiteling moeten worden voorzien.

T.E. HAKVOORT,

Erasmus Universiteit Rotterdam

In het licht van de duisternis, is de de nacht gewoon een dag.

P.S. SJOUKE,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven.

M.J. FRANSEN,

TU Delft

Het toegenomen gebruik van het woord `turbulentie'in een economische en bedrijfskundige context hangt rechtstreeks samen met het toegenomen vliegverkeer.

R. VAN REEKUM, Rijksuniversiteit Groningen

Plagiaat is goed voor de verspreiding en adoptie van kennis.

R.J.A. KLEIN WOOLTHUIS,

Universiteit Twente

Wie altijd B na A zegt, kan beter bezinnen aleer te beginnen.