Servische media

,,Wie de nieuwsbulletins van de staatsomroep RTS van de afgelopen jaren bekijkt ziet dat die omroep een belangrijke rol heeft gespeeld bij het voorbereiden en stimuleren van de oorlogsmisdaden. Miloševic zelf heeft nooit een `haat-speech' hoeven houden; zijn media deden het vuile werk voor hem.'' Aldus Judit Neurink, Paul Staal en Hans Verploeg in het artikel `Media in Kosovo en Servië hebben Westerse hulp nodig' (12 augustus).

Het is hetzelfde argument waarmee de NAVO in april het bombarderen van de RTS verdedigde: er moest een einde worden gemaakt aan de Servische haatcampagne tegen de Albanezen. Nu volg ik beroepshalve de RTS al een aantal jaren. In Nederland via de satelliet en, tijdens de NAVO-campagne, in het hotel in Belgrado. En het is gewoon niet waar: er is in Servië nooit een haatcampagne tegen Albanezen gevoerd, zelfs niet tijdens de bombardementen. Sterker nog, tot op de dag dat het gebouw werd gebombardeerd zond de RTS programma's in het Albanees uit.

Vervolgens nemen de auteurs, alsof er geen verschil is, op even ongerijmde wijze de onafhankelijke media in Servië op de korrel. Deze wordt niet alleen verweten zich nooit tegen de niet-bestaande `haatcampagne' te hebben verzet, ze zouden zich ook nooit druk hebben gemaakt om de slachtoffers die al voor de NAVO-acties in Kosovo waren gevallen. Maar het waren juist die onafhankelijke media, het weekblad Vreme voorop, die anderhalf jaar geleden wezen op de harde reactie van de Servische politie op terroristische aanslagen van het UÇK.

Toch zijn volgens Neurink c.s. Servische journalisten geen ,,verantwoordelijke, onafhankelijke professionals''. Ze zijn ook laf, want ze verlaten het land zo gauw ze problemen met het regime krijgen. Het is werkelijk niet te geloven. Maar aan het eind van hun verhaal komt de aap uit de mouw. De drie auteurs, directeur en (ex-)bestuursleden van Press Now, zien in de heropvoeding van Servische journalisten ,,een taak voor Europa, en dus voor Nederland''. En dus voor Press Now, dat momenteel een kwijnend bestaan lijdt. Maar als het voortbestaan van die organisatie slechts kan worden veiliggesteld door de vele toegewijde, onafhankelijke en uiterst professionele Servische collega's een mes in de rug te steken, dan kan Press Now beter worden opgedoekt.

    • Rolf Hartzuiker
    • Videac Multimedia