Salarisstorm

De kop boven het artikel van Robert Giebels luidde `De Waal legt een bom onder het poldermodel' (NRC Handelsblad, 20 augustus). Aanleiding is het overleg tussen werkgevers en werknemers inzake de consequenties die de FNV heeft verbonden aan de extreme salarisverhoging onder topfunctionarissen. De enige schuldigen aan de `salarisstorm' zijn volgens Giebels De Waal en zijn FNV.

Vergeten wordt dat De Waal alleen maar heeft gereageerd: een kop als `Topfunctionarissen torpederen poldermodel' was even adequaat geweest.

    • F. van der Lecq