President Chirac roept op tot Europese defensieraad

De Europese Unie moet snel een Comité voor Europese gemeenschappelijke Politiek en Veiligheid in het leven roepen. Dat moet voor Europa de zelfde rol vervullen als de Atlantische Raad voor de NAVO.

Dat heeft de Franse president Chirac gezegd op de jaarlijkse conferentie in Parijs van Frankrijks 170 ambassadeurs in den vreemde. Dat comité geeft de nieuwbenoemde Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Javier Solana, de steun waarop hij moet kunnen rekenen om namens de Unie te kunnen optreden. Daarnaast moet een Militair Comité worden ingesteld, dat terzijde wordt gestaan door een Europese Generale Staf.

De uitbouw van een gemeenschappelijke Europese defensie is voor Frankrijk een prioriteit, aldus het Franse staatshoofd. Al was het maar om te voorkomen dat één regionale organisatie (de NAVO) zich opwerpt als de ,,Heilige Alliantie voor alles en iedereen''. Jacques Chirac erkende dat het in Europa gaat om ,,een immens karwei''. Reden te meer ,,concrete en realistische convergentie-criteria'' af te spreken. Chirac stelt voor tot bundeling te komen van alle inlichtingen-vergaringseenheden, transportfaciliteiten en commandostructuren. Het Eurocorps zou moeten worden omgevormd tot een Europese Snelle Reactiemacht.

De Franse president deed in zijn breed opgezette toespraak een pleidooi voor een `actieve, imaginatieve en ruimhartige' rol van Frankrijk om te komen tot een `eerlijker, meer harmonieuze' wereld. De mondialisering vereist extra maatregelen om een humane wereldsamenleving te garanderen. Chirac wil actie tegen belastingsparadijzen en witwassen van geld, en de structuur van het IMF hervormen (om duidelijker politieke invloed te garanderen via een ministeriële raad aan het hoofd).

Om Europa's verantwoordelijkheid ten opzichte van Afrika en het Midden-Oosten te accentueren wil Chirac tijdens Frankrijks voorzitterschap van de EU (tweede helft 2000) een topconferentie met staatshoofden en regeringsleiders van de Middellandse Zee-landen organiseren. Volgens de Franse president waait daar een wind van 'optimisme en goede wil', waar Europa bij aan moet sluiten.