Mgr.Eijk

De bekommernis van de Groningse deken D. ten Dam (NRC Handelsblad, 18 augustus) naar aanleiding van de college-dictaten over homoseksualiteit van de nieuwe bisschop dr. W. Eijk is goed te begrijpen. De publicatie van de - mogelijk uit hun verband gerukte - tractaten door de kerkhistoricus Ton van Schaik getuigt eerder van een onfrisse stemmingmakerij om de bisschop al voor diens aanbreken af te breken.

Dr. W. Eijk kon onmogelijk anders dan de bestaande roomskatholieke leer doceren en wel de verouderde en op abstract filosofisch gebrabbel gebaseerde klassieke seksuele moraal. Het is maar de vraag, of de opvolger van mgr. Möller daar nu nog persoonlijk achter staat. Bovendien is er een verschil tussen de abstracte theorie en pastorale praktijk, zoals de meeste bisschoppen snel plegen te ervaren. Zelfs de meeste orthodoxe, praktiserende katholieken zijn van dat soort moraalopvattingen niet gecharmeerd. Ook daarom moet aan de nieuwe bisschop de ruimte worden gegeven.

Tenslotte is de opvatting van homoseksualiteit als een `neurotische ontwikkelingsstoornis, gepaard met een onvermogen tot liefde'- gebaseerd op de theorie van de psycholoog Van den Aardweg, die oorzaak met gevolg verwart - hopeloos verouderd, diep kwetsend en in strijd met de werkelijkheid.

    • Drs. A. Lexmond