Jean-Luc Dehaene gaat Europa adviseren

De Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene krijgt toch nog een Europese baan: hij wordt voorzitter van een werkgroep die de nieuwe Europese Commissie moet adviseren over verdere hervormingen van de Europese instellingen, vooruitlopend op de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten.

Dehaene, wiens christendemocratische CVP dit voorjaar de verkiezingen in België verloor en daarmee de regeringsmacht, wordt in zijn adviestaak bijgestaan door de vroegere Duitse president Von Weizsäcker en de Brit Lord David Simon, oud-bestuursvoorzitter van British Petroleum en tot voor kort minister van Handel en Concurrentie in Europa. Volgens de woordvoerder van aankomend Commissievoorzitter Prodi zijn de drie gekozen op basis van hun deskundigheid en persoonlijke prestige.

Dehaene was in 1994 de grote rivaal van premier Lubbers in de strijd om de opvolging van voorzitter Delors van de Europese Commissie. Hij werd door de meeste lidstaten gesteund, maar zijn benoeming stuitte op een veto van de toenmalige Britse premier Major. Major vond Dehaene te Europees gezind. De Luxemburgse premier Santer, die afgelopen maart na kritiek over collectief wanbeleid met zijn collega-commissarissen aftrad, werd uiteindelijk voorzitter.

De bedoeling is dat de werkgroep half oktober rapport uitbrengt. In december beginnen in Helsinki de onderhandelingen over de hervormingen binnen de Europese Unie. De Commissie-Prodi vindt de huidige agenda voor die onderhandelingen ,,te mager'' en wil dat er verdergaande voorstellen voor hervormingen op tafel komen.