In Hengelo komt de subsidie naar je toe

Hengelo wil verborgen armoede bestrijden. Het Informatie Team trekt met de laptop huis-aan-huis door volkswijken.

Het gedrag is terughoudend, de blik argwanend. Welke colporteur staat er nu weer voor de deur? Nee, klinkt het dan, we hebben geen belangstelling. Maar evengoed bedankt. En dicht gaat de deur. Geert-Jan van Linschooten maakt een aantekening en belt aan bij het volgende adres.

Hij is een van de vier medewerkers van het Hengelo's Informatie Team sociale voorzieningen, kortweg HinT. Huis-aan-huis trekken ze de volkswijken van de stad door, op zoek naar verborgen armoede. HinT wil mensen op de hoogte brengen van de verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, probeert vast te stellen of de bewoners daarvoor in aanmerking komen en biedt advies en hulp bij het aanvragen. Met een laptop en een speciaal computerprogramma kunnen de medewerkers bij de mensen thuis bepalen of er recht is op financiële hulp.

Op nummer 11 is het raak. Bewoner Chris Heller wil graag meer weten. Hij heeft vorige week al met belangstelling de folder gelezen die Van Linschooten - ter voorbereiding van dit bezoek - bij hem door de brievenbus heeft geschoven. De HinT-medewerker moet maar niet op de troep letten, want Heller woont hier nog niet zo lang en is een beetje aan het verbouwen. De dozen staan manshoog in het schuurtje.

Heller is alleenstaand en werkloos. Omdat hij geen telefoonaansluiting heeft, kan Van Linschooten zijn laptop niet gebruiken om uit te rekenen of de bewoner voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. Dat is trouwens toch al moeilijk, want Heller weet niet zo snel de benodigde papieren bij elkaar te zoeken. Op basis van de eerste gegevens komt Van Linschoten met behulp van pen en papier tot de conclusie dat Heller mogelijk huursubsidie kan krijgen en wellicht ook een - gedeeltelijke - kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Heller kijkt opgelucht. ,,Ze zeiden al dat ik er werk van moest maken. Dit is mooi. Je moet het ook allemaal maar weten.'' Van Linschooten spreekt af volgende week nog eens terug te komen om alles definitief op een rijtje te zetten en de aanvragen de deur uit te doen.

Van de 33.000 huishoudens in Hengelo (78.000 inwoners) leven 4.000 van een minimum-inkomen. In 1997 kwamen burgemeester en wethouders met de nota `Naar een ongedeeld Hengelo', waarin het beleid voor de armoedebestrijding werd vastgelegd. Een van de aanbevelingen was een ,,mobiel team'', dat tot doel zou moeten hebben ,,het rechtmatig gebruik van regelingen en subsidies te stimuleren onder de Hengelose bevolking''. Er werd, zo bleek, om allerlei redenen door de inwoners te weinig gebruik gemaakt van de voorzieningen. Dat mobiele team werd HinT. Er werden vier medewerkers aangesteld in het kader van de Melkert-regeling, waarmee hun salaris wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken. Alle vier de medewerkers waren - langdurig - werkloos en zijn geschoold voor ze aan de slag gingen. Een uniek initiatief, zeggen ze zelf in Hengelo.

HinT begon in het voorjaar van 1998 in de volkswijk Nijverheid. Huis-aan-huis werden folders verspreid. `U hebt de gegevens. Wij de informatie. Samen kijken we of u recht heeft op bijzondere bijstand, huursubsidie, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, minimavoorzieningen, wet voorzieningen gehandicapten', zo staat op het kaartje. Inmiddels is het team klaar in Nijverheid en is de afgelopen weken een begin gemaakt met het befolderen van de wijk Berflo Es. Er is gekozen voor een `huis-aan-huis-benadering', omdat naar verwachting op die manier de meeste resultaten worden geboekt. Na de folder volgt een huisbezoek. Lang niet iedereen heeft daar behoefte aan, zegt Van Linschooten. Hetgeen deze middag ook wel blijkt. ,,Ik weet mijn weg zelf wel te vinden'', zegt een man die de deur open doet. Sommigen lijken HinT te betuttelend te vinden. Maar de precieze reden van een weigering? Daar vragen HinT-medewerkers nooit naar, zeggen zij. Om niet te opdringerig te worden.

Toch boekt het team successen. Vorig jaar werden er 1.100 huishoudens benaderd. Zo'n honderd daarvan wilden meer informatie, de helft kreeg uiteindelijk een of meer voorzieningen toegekend - variërend van maaltijdvoorzieningen en lidmaatschap van een sportclub tot huursubsidie. Nog eens 200 mensen bezochten het spreekuur van HinT. Omdat het zowel om gemeentelijke als om rijks-regelingen gaat, is niet te zeggen hoeveel aan financiële vergoeding is toegekend. ,,Dat kan 200 gulden huursubsidie per maand zijn, 800 gulden aan kwijtgescholden gemeentelijke belasting of twintig gulden per maand als tegemoetkoming in de kosten van de gezinshulp.''

Volgens Van Linschooten zijn de meeste mensen wel positief. ,,Omdat je naar de mensen toegaat, neem je toch weer een drempel weg. Veel bewoners zeggen dat ze slechte ervaringen hebben met al die verschillende loketten. Dat wordt zo opgelost.'' En het bijkomend voordeel: ,,Je maakt de mensen ook een beetje wegwijs in de organisaties. Je maakt ze wat zelfstandiger.''

    • André Ritsema