Hypotheeklening

In NRC Handelsblad van 21 dezer stelt uw Karel Berkhout in zijn artikel `Bestedingsdrang burger ondermijnt elk plan en idee', dat eerst in de jaren vijftig en zestig de Nederlandse burger de mogelijkheid kreeg de rente van een hypotheeklening voor het eigen huis voor de inkomstenbelasting af te trekken. Is dit historische onwetendheid of stemmingmakerij?

Het is n.l. zo dat reeds onder de Wet I.B. 1914 deze mogelijkheid bestond, zij het dat deze rente viel onder de algemene mogelijkheid rente van schulden af te trekken. In het Besluit I.B. 1941 wordt de rente van hypotheekschuld aangegaan in verband met de verwerving van inkomsten (het eigen huis geldt als bron van inkomsten) speciaal genoemd.

Tegenwoordig wordt gesuggereerd dat de aankoop van een eigen huis een consumptieve uitgave is. Voor de inkomstenbelasting is het eigen huis echter nog steeds een bron van inkomsten (zie het huurwaardeforfait, waaraan een hele historie is verbonden waarvan velen, mediaschrijver en politici, blijkbaar geen weet hebben).

Als oud-belastinginspecteur meen ik een en ander te moeten rechtzetten.

    • J. Sirks