Friesland

,,De bevolking van Friesland krimpt'', schrijft prof. Bomhoff (NRC Handelsblad, 14 augustus) en hij voegt er aan toe ,,hoe kan een regio dan ooit welvarender worden?'' In feite was in Friesland de laatste halve eeuw alleen in 1956, toen het vertrekoverschot groter was dan het geboorteoverschot, sprake van een dalend inwonertal. In de jaren zeventig was er zelfs een vestigingsoverschot en sedert 1993 is dat wederom het geval. Geen krimpende gevolgen dus.

Met zijn toevoeging lijkt Bomhoff van mening te zijn dat de bevolkingsgroei de welvaart bevordert. Het omgekeerde is naar mijn mening eerder het geval. Welvaart trekt mensen aan. Niet alleen economische groei, werkgelegenheid en inkomen vormen de welvaart van een gebied, maar ook een schoon milieu, ruimte en rust worden in toenemende mate als een integrerend deel van de welvaart beschouwd. Deze welvaartscomponent is in Friesland nog in ruime mate aanwezig.

Friesland streeft door bevordering van bedrijvigheid met succes naar verhoging van de eerste welvaartscomponent. Laten wij hopen dat dit niet al te zeer ten koste gaat van de tweede, want dat zou de welvaart in Friesland zeker op wat langere termijn niet ten goede komen.

    • J.H. Zoon