Exacte vakken

De instroom van nieuwe studenten wis-, natuur- en scheikunde is al jaren bedroevend laag (NRC Handelsblad, 18 augustus). Scholieren zien geen reden om een als moeilijk bekend staande studie te doen, als de maatschappij ze voorhoudt dat communiceren, managen en geld verdienen, en de daarop gerichte studies, belangrijker zijn dan exacte wetenschap. Een pijnlijke misvatting, want alle moderne technologie, en de daarmee samenhangende welvaart in ons deel van de wereld, zijn vruchten van de natuurwetenschappen.

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid wil nu het aantal faculteiten waaraan wis-, natuur- en scheikunde gestudeerd kan worden halveren, alsof het probleem niet ligt in te weinig studenten, maar in teveel hoogleraren.

Een briljante redenering waarmee natuurlijk ieder `inefficiënt gebruik van overheidsgelden' opgelost kan worden: er is niet te weinig geld, er is teveel probleem, dus we schaffen het probleem gewoon af. Dat het exacte onderzoek (die andere taak van universiteiten) met deze maatregel om zeep wordt geholpen is natuurlijk ook mooi meegenomen: dingen uitzoeken waar je van te voren niet van weet wat er uit komt: dat is pas inefficiënt gebruik van overheidsmiddelen.

    • Luuk van Dijk