De wedergeboorte van Fokke en Sukke

Vanaf maandag verschijnt dagelijks de cartoon Fokke & Sukke bij de strips op de RTV-pagina. Sukke: ,,We doen alle stunts zelf!''

Wie is Fokke, wie is Sukke?

Fokke: ,,Goeie vraag. En best lastig te beantwoorden.'' Sukke: ,,Fokke is een doodgewone huis-, tuin- en keukeneend en Sukke een bijzonder vriendelijke kanariepiet.''

Hoe verhouden uw karakters zich?

Fokke: ,,Ons karakter is zeer flexibel, zeg maar gerust een beetje leeg.''

Een komisch duo zonder karakter!

Sukke: ,,Daarom zijn we ook voor deze baan aangenomen: vanwege onze buigzame persoonlijkheid. Voor de humor is het soms nodig argeloos te zijn of onwetend, maar de andere keer moet je juist weer sarcastisch uit de hoek zien te komen of scherp. We zijn op dat punt ware Barbapapa's. We kunnen worden wat we willen.'' (Sukke begint te neurieën, Fokke valt in.)

Sommige lezers van NRC Handelsblad zullen karakterloosheid eerder zien als een zwaktebod.

Sukke: ,,...'' Fokke: ,,Wat is dit nou voor een vraag? Er was ons gezegd dat u ons zou interviewen over ons werk!! Ons werk is mensen aan het lachen maken, we hoeven dan toch niet meteen op de sofa?'' Sukke: ,,Denkt u soms dat mensen telkens weer laten lachen een pretje is voor de ziel? En dan moeten we vanaf maandag ook nog eens dagelijks gaan verschijnen! We zien daar vreselijk tegenop dus let u een beetje op uw woorden alstublieft!''

Is dat zo inspannend dan? Een dagelijkse strip? Dat stelt toch weinig voor?

Fokke: ,,Sommige mensen, waaronder u blijkbaar, denken wellicht dat het maken van een grap niets voorstelt, maar ik kan u verzekeren: niets is minder waar.'' Sukke (sussend): ,,Het totstandkomingstraject van een grap verschilt nogal. Soms zijn we in een kwartiertje klaar, maar meestal zijn we weken bezig om een goede grap te maken.''

Weken voor één grapje?

Sukke: ,,Ja. Je bekijkt de grap. Laat hem een tijdje liggen, bekijkt hem na een week of wat weer eens en dan blijkt de tekst toch anders te moeten. Dan moet het creatieve team weer aan het werk gezet worden, die jongens van Reid, Geleijnse en Van Tol, en ondertussen moeten de requisieten bij elkaar worden gezocht en de juiste kleding worden gevonden. Ook het vinden van een goede locatie is geen eenvoudig proces.'' Fokke (weer enigszins gekalmeerd): ,,Hoewel eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we door onze minimale stijl aan dat laatste niet al te veel aandacht hoeven te besteden.''

Uw grappen zijn inderdaad nooit uitbundig qua enscenering. Eerder sober.

Fokke: ,,Klopt. Maar daardoor komt de nadruk des te meer te liggen op onze performance. Een cartoon is toch een apart medium. Je moet `vlammen' binnen een klein, vaststaand kader. Wanneer dus weinig nadruk op de achtergrond wordt gelegd, dan wordt de wijze waarop je overkomt des te belangrijker.'' Sukke: ,,Ook al zeggen we niet veel, improvisaties of een verkeerde timing kunnen we ons dan ook niet veroorloven.''

U vormt al langer dan vijf jaar een komisch duo, begint dat niet te vervelen?

Fokke: ,,Nee. Iedere keer ontdek ik weer nieuwe aspecten aan Sukke. Bovendien doen we alle stunts altijd zelf. Dat maakt dit werk ook zo interessant. De ene keer sta je bovenop de Himalaya, de andere keer zwem je met dolfijnen.'' Sukke: ,,Da's waar, maar aan de andere kant heb je soms wel dat een bepaalde routine is ingeslopen die het werk minder aantrekkelijk maakt. Neem bijvoorbeeld `blauw op straat'. Iedere keer wanneer het politieapparaat in de media wordt behandeld, voel ik de bui al hangen. Kunnen we ons voor de zoveelste maal in zo'n uniform heisen. Al die knopen! Ik hoop echt dat de hoge Haagse meneren dit issue binnenkort eens voorgoed uit de wereld helpen.''

In uw werk staat de actualiteit centraal?

Fokke: ,,Godbewaarme, nee! Dat zou de houdbaarheid van onze grappen wel zeer beperkt maken.'' Sukke: ,,Wanneer je een grap maakt over het nieuws van vandaag, dan begrijpt de lezer hem de volgende dag al niet meer. Liever wisselen we de actualiteit af met zoiets als `tijdgeest'. Maar nog liever maken we grappen met een eeuwigheidswaarde. Ook zo handig voor de verkoop van onze boekjes.''

U heeft het imago wat platvloers te zijn. Vindt u dat zelf ook?

Fokke: ,,Ach, platvloers, platvloers... wie is er op z'n tijd niet platvloers? U toch zeker. Zelfs de koningin is wel eens platvloers.'' Sukke: ,,U heeft wel een punt. Mij stuit die platvloersheid wel eens tegen de borst. Laatst bijvoorbeeld. Kregen we een hele botte grap rond kindermoord voorgeschoteld. Toen hebben we gezegd `die doen we niet'. We vonden dat het niet kon op dat moment.''

U doet aan zelfcensuur?

Fokke: ,,Ja, die jongens van Reid, Geleijnse en Van Tol gebruiken altijd alles maar om grappen over te maken. Vind ik persoonlijk typisch zo'n nihilistische houding van de cynische jaren negentig. Wij nemen hen wel eens tegen zichzelf in bescherming.'' Sukke: ,,Zij vinden geloof ik dat humor een manier is om ellende een plaats te geven, maar wij vinden dat geen vrijbrief om over alles en iedereen maar grappen te maken.''

Maar u heeft in het verleden wel seks- en poepgrappen gemaakt.

Fokke: ,,Klopt. Maar dat waren jeugdzonden. Daar distantiëren wij ons van.'' Sukke: ,,Nu we in NRC staan zullen we ons in onze humor beperken tot de beroemde filosofen, de Russische literatuur en de Dow Jones Index.''

De poep- en piesgrappen behoren tot het verleden?

Fokke: ,,We vonden het hier wel op zijn plaats u even op het verkeerde been te zetten.''

    • Japke-d. Bouma