Bolkestein

Als we de ingezonden brief van beoogd Eurocommissaris Bolkestein (NRC Handelsblad, 19 augustus) mogen geloven zijn er volgens mij maar twee mogelijkheden: ofwel de heer Bolkestein is toch een bekeerling - en zoals we in de christelijke wereld sinds Paulus al weten: de bekeerlingen zijn het meest fanatiek – ofwel hij was nooit een Euroscepticus, maar deed uitsluitend alsof om hogere belangen te dienen, c.q. de Europese eenwording verder te versterken en uitbreiding naar het Oosten mogelijk te maken.

In de vroegere Sovjet-Unie was dit ragfijne spel naar ik meen de werkwijze van een agit-prop. De kwestie verdient nader onderzoek en diepte-journalistiek voordat het Europees parlement zich over de benoeming buigt.

    • Marc Wortmann Zeist