Werkgevers pakken optieregeling aan

De werkgevers willen dat beursgenoteerde bedrijven hun optieregeling voor bestuurders aan banden leggen. Dat hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW en NCD vanochtend aangekondigd.

Ze komen daarmee tegemoet aan de oproep van de vakcentrale FNV om de salarisverhogingen van topmanagers niet te veel uit de pas te laten lopen met de stijging van de CAO-lonen.

Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) en VNO-NCW, waar zo goed als alle grote ondernemingen in Nederland bij zijn aangesloten, bevelen hun leden aan in optieregelingen voortaan prestatienormen op te nemen. Alleen bestuurders die bijvoorbeeld voor hun onderneming een hogere winst per aandeel realiseren dan de concurrenten, krijgen nog opties: het recht om tegen een vooraf vastgestelde koers aandelen te kopen.

,,Bestuurders kunnen hierdoor minder profiteren van zaken waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals stijgende beurskoersen door een rentedaling of een gunstige beursstemming'', zei voorzitter M. Veth van het NCD vanochtend in een toelichting. ,,Optieregelingen worden weer zoals ze bedoeld zijn'', aldus VNO-NCW-voorzitter J. Blankert, ,,ze zorgen voor lange termijn binding van bestuurders aan de onderneming en prikkelen tot het leveren van betere prestaties.'' De opties vervallen als bestuurders, al dan niet vrijwillig, opstappen.

De werkgevers willen, aldus Blankert, de steeds terugkerende discussie over ,,persoonlijke verrijking'' in de top van het bedrijfsleven ,,transparant'' maken door in jaarverslagen op te nemen hoeveel elke bestuurder verdient aan opties. ,,Meer inzicht in de beloning van bestuurders is wenselijk'', vindt Veth. Voortaan wordt per persoon het aantal toegekende opties, de uitoefenprijs en de looptijd vermeld. Wat betreft het salaris mag een bedrijf blijven volstaan met het totaalbedrag van het bestuur, zij het exclusief doorbetalingen aan oud-bestuurders.

Om misbruik van voorkennis zo veel mogelijk uit te sluiten, mogen bestuurders hun opties niet langer verzilveren wanneer ze zelf willen. Dat mag voortaan alleen nog binnen twee weken na bekendmaking van resultaten, zoals jaarcijfers, of vlak na de aandeelhoudersvergadering. Voor aandeelhouders is wat Veth betreft voortaan een grotere rol weggelegd. ,,Bij de bespreking van het jaarverslag kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de raad van commissarissen en de raad van bestuur bij de toekenning van opties.''

Blankert sprak vanochtend van ,,een majeure stap''. Optieregelingen blijven volgens hem een goed beloningsinstrument, maar ,,de spelregels zijn aangescherpt''. De vakcentrale FNV noemt het optieplan van VNO-NCW een ,,hoopvol teken''. Een woordvoerder van FNV merkt hierbij op dat met het werkgeversinitiatief de discussie over de verschillende loonstijgingen tussen werknemers en werkgevers niet ten einde is. Volgende week treffen de sociale partners elkaar om een voorstel van de werkgevers te bespreken waarmee topfunctionarissen worden opgeroepen zich te houden aan een `verantwoorde loonkostenontwikkeling'. ,,De opties zijn daar het toefje op'', aldus de FNV.