Vleessector wil vertrouwen van consument terug

De vlees- en diervoerdersector wil het vertrouwen van de consument terugwinnen. De branche hoopt dat te bereiken door maatregelen te nemen die de risico's bij de productie van veevoer beperken. Ook wordt de controle op de voeding van vee en de controle op de kwaliteit van de eindproducten verbeterd. De maatregelen zijn in overleg met het ministerie van Landbouw in voorbereiding door de brancheorganisaties, de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en het Productschap Diervoerder. De initiatieven komen bovenop al eerder door het ministerie aangekondigde maatregelen. Ook Landbouw zelf wil de kwaliteit van veevoerders controleren en de voedselketen beter bewaken.

Door een reeks schandalen, waarvan de dioxineaffaire tot nu toe de grootste was, is de imagoschade voor de Nederlandse voedingssector groot. Dit jaar is, volgens een raming van de PVE, al een half miljard gulden schade geleden door teruglopende exporten, dalende binnenlandse prijzen en kosten van teruggehaalde en vernietigde producten. ,,We hebben zoveel ellende over ons heen gehad dat we alles op alles zetten om het vertrouwen te herwinnen", aldus een PVE-woordvoerder. Het Productschap Diervoerder bereidt maatregelen voor die de risico's bij de productie van veevoer moeten beperken. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan een uitbreiding van de controles. Die worden tot nu toe gedaan door de Keuringsdienst Diervoerdersector, de inspectiedienst van het Productschap Diervoerder. In juni kondigde het productschap al een verbod af voor de verwerking van risicovolle afvalstromen, zoals industriële vetten, tot veevoer.

De PVE zegt werk te willen maken van een zogenoemde 'trogcontrole'. Op boerderijen zal, onaangekondigd, de samenstelling van de voeding en het gebruik van diergeneesmiddelen gecontroleerd worden. De controle zal waarschijnlijk gebeuren door de Gezondheidsdienst voor Dieren, een onafhankelijke organisatie.

De PVE wil ook de eindproducten voordat ze de consument bereiken systematisch laten bemonsteren op schadelijke stoffen. Wie deze controles gaat uitvoeren is nog niet duidelijk. Nu wordt slechts incidenteel gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken, een dienst van het ministerie van Volksgezondheid.

De Belgische minister van Landbouw, Gabriëls, heeft gisteren schriftelijk zijn excuses aangeboden aan zijn Nederlandse collega Brinkhorst. Hij heeft toegegeven dat als gevolg van zijn uitlatingen ten onrechte de indruk kan zijn ontstaan dat in Nederlands varkensvlees hoeveelheden pcb's zijn aangetroffen die zouden wijzen op besmetting met dioxinen.