Tentoonstellingen op komst

Isaac Israels Overzichtstentoonstelling van de schilder (1865-1934) in Museum Kröller-Müller, Otterlo en de Kunsthal, Rotterdam 4 sept t/m 2 jan.

Ger van Elk Twee tentoonstellingen in het Van Abbemuseum, Eindhoven van 4 sept. t/m 24 okt. en van 13 nov. t/m 9 jan. Van 4 sept. t/m 31 okt. is Van Elk tevens gastcurator in Museum Boijmans Van Beuningen.

Marc Mulders Overzichtstentoonstelling met schilderijen en werken op papier. De Pont, Tilburg. 11 sept. t/m 9 jan.

Peter Struycken Overzichtstentoonstelling. Groninger Museum, 19 sept. t/m 5 dec.

Rembrandt zelf Tentoonstelling met de zelfportretten van Rembrandt, Mauritshuis, Den Haag, 25 sept. t/m 9 jan.

Hollands Classicisme Op de klassieken geïnspireerde schilderkunst uit de Hollandse zeventiende eeuw. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 25 sept. t/m 9 jan.

Glad IJs Overzicht van de kunst van de jaren 1980 tot 2000 aan de hand van de eigen collectie. Stedelijk Museum, Amsterdam. 2 okt t/m 9 jan.

Smaak Tentoonstelling waarbij via media, mode, zintuigen, een visie op `Smaak' wordt gegeven. Bonnefanten Museum, Maastricht, 2 okt. t/m 14 febr.

Jubileumtentoonstelling Viering van het eerste lustrum van het Groninger Museum waarbij ex-directeur Frans Haks het museum grotendeels opnieuw inricht. 16 okt. t/m 13 febr.

Jozef Israels Overzichtstentoonstelling van de schilder (1824-1911) in het Groninger Museum 19 dec. t/m 5 maart en het Joods Historisch Museum Amsterdam 17 dec. t/m 5 maart.

Theo van Doesburg Overzichtstentoonstelling van de kunstenaar (1883-1931) in Museum Kröller-Müller, Otterlo en het Centraal Museum Utrecht. 12 maart t/m 18 juni.