Stroombeurs krijgt gelijk

De nieuwe stroombeurs Amsterdam Power Exchange (APX) krijgt meer zekerheid dat er voldoende elektriciteit kan worden geïmporteerd, waardoor de concurrentie op deze markt in Nederland ruim baan krijgt.

De directeur van de nieuwe toezichthouder voor de elektriciteitssector DTe heeft gisteren besloten dat de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT op de grensoverschijdende verbindingen een capaciteit van 250 megawatt voor import moet reserveren. Daarmee reageerde hij positief op een aanvraag van de APX. De beschikking geldt tot 31 december 1999.

De inkoop van stroom uit het buitenland via de APX werd de afgelopen maanden gehinderd door tijdelijke capaciteitstekorten op het netwerk omdat andere, langlopende contracten voorrang kregen. Dat gebeurde ook als gevolg van onvoorziene tekorten in het buitenland, bijvoorbeeld door uitval van centrales.

Geregeld werd de door TenneT toegezegde capaciteit gedeeltelijk of geheel geannuleerd. Dat heeft de toezichthouder nu verboden. De DTe-directeur zegt de aanvraag van de APX te hebben gehonoreerd omdat dit ,,bijdraagt aan de goede marktwerking op de elektriciteitsmarkt''.

Met ingang van vandaag krijgt de capaciteit van 250 MW voor de APX voorrang. Eventuele capaciteitsreducties na de toewijzing door TenneT zullen niet langer als erste gekort worden op de transportcontracten die via de APX-spotmarkt worden gesloten, waardoor de stroombeurs beschikt over een grotere leveringszekerheid.