Stagnatie Frans Maas

Frans Maas boekte in de eerste jaarhelft een bedrijfsresultaat van 32,83 miljoen gulden, tegen 33 miljoen een jaar eerder. Het nettoresultaat steeg van bijna 17 naar 19,6 miljoen. Het transportbedrijf doet geen uitspraak over de verwachtingen voor de tweede jaarhelft. De omzet nam toe met 18 miljoen tot 735,6 miljoen. Volgens Frans Maas is deze groei gerealiseerd ondanks ,,een lager activiteitenniveau bij bestaande opdrachtgevers als gevolg van een stagnerende industriële productie''.