Minder geld voor hulp aan asielzoekers

De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, de grootste belangenorganisatie voor asielzoekers, kampt met grote financiële tekorten. Ze moet voor het eerst sinds decennia ingrijpend bezuinigen.

Dit blijkt uit interne stukken van directie en bestuur. Door tegenvallende bijdragen van het ministerie van Justitie en van de Nationale Postcodeloterij, verreweg de belangrijkste geldschieters, kampt de organisatie dit jaar met een dreigend tekort van 6.9 miljoen gulden op een totale begroting van bijna 50 miljoen. Om dit tekort op te vangen wil het bestuur ondermeer arbeidsplaatsen schrappen en korten op diensten aan vluchtelingen in de asielzoekerscentra.

Het bestuur heeft vorige week de begroting over het lopende boekjaar 1999 drastisch naar beneden bijgesteld. De verenigingsraad buigt zich volgende maand over de financiën.

Penningmeester Gert-Jan van der Vossen constateert dat de organisatie aan sanering toe is. ,,De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Vluchtelingenwerk moet flexibeler en efficiënter gaan werken.''

De pijn zit vooral in het uitblijven van extra middelen van het ministerie van Justitie. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het ministerie niet meer automatisch de subsidie laat meegroeien met het aantal asielzoekers. Het ministerie betaalt voortaan niet meer dan 8 miljoen gulden per jaar, terwijl het aantal asielzoekers in de centra stijgt. Ging men vorig jaar nog uit van 35.000 asielzoekers in de centrale opvang, nu zijn het er al 55.000 en straks waarschijnlijk 70.000, aldus Vluchtelingenwerk.

Justitie heeft de effectiviteit van Vluchtelingenwerk laten onderzoeken en constateerde dat de groei van de subsidie geen gelijke tred hoeft te houden met de groei van het aantal asielzoekers, aldus Vluchtelingenwerk. Van der Vossen: ,,Justitie denkt dat we met minder geld hetzelfde werk kunnen doen. Ze wil naar een slimmer systeem.'' Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat Justitie toewil naar een nieuw subsidiemechanisme ,,op basis van gerealiseerde output''.

Behalve justitie zorgt ook de Postcodeloterij voor een tegenvaller. De inkomsten uit de loterij vallen dit jaar 1,1 miljoen gulden lager uit dan verwacht. Een feitelijk kleine tegenvaller, maar met een hoge symbolische betekenis. Vanaf het prille begin van de Postcodeloterij eind jaren tachtig is Vluchtelingenwerk begunstigde geweest. Meer dan 60 procent van de inkomsten van de vereniging komt van de loterij. Na een ontstuimige groei maakt de loterij dit jaar voor het eerst pas op de plaats. Daarnaast stelt ook de eigen fondsenwerving van Vluchtelingenwerk teleur. De inkomsten uit donateurs en mailings bedragen dit jaar een half miljoen gulden minder dan begroot.

Het tekort van 6,9 miljoen wil het bestuur opvangen door 3,9 miljoen gulden te bezuinigen en 3 miljoen gulden van de algemene reserve (totaal 6 miljoen) af te snoepen.

    • Geert van Asbeck