Kapittel heeft `prima' gesprek met bisschop

De aanstaande bisschop van Groningen W. Eijk heeft gisteren een ,,uitstekend'' gesprek gehad met het kathedraal kapittel, het belangrijkste adviesorgaan van het bisdom, over onder meer de opschudding die was ontstaan over de colleges moraaltheologie die Eijk in 1995 opstelde, en waarin hij onder meer homoseksualiteit afwees. De sfeer was goed, aldus de deelnemers aan de vergadering, waartoe overigens al lang geleden was besloten. Afgesproken is dat de bisschop naar aanleiding van de artikelen die in diverse media zijn verschenen een brief zal schrijven die volgend weekeinde in de kerken zal worden voorgelezen. Of de nieuwe bisschop daarin ook inhoudelijk op zijn standpunten over homoseksualeit en de verhouding tussen christenen en joden zal ingaan, wil zijn woordvoerder niet zeggen.