GOD EN RELIGIE

Hij droegh onse smerten`'t En zijn de Joden niet, heer Jesu, die u cruysten' JACOBUS REVIUS

'k Ben Brahman`... maar we zitten zonder meid' J.A. DÈR MOUW

Een nieuw paaslied`Zonder gedronken te hebben prijs ik God' GERARD REVE

Non in de trein`Zij denkt aan God zo ongewild/ als mannen aan een naakt misschien' CHRIS J. VAN GEEL

Het Wilhelmus`Mijn schild ende betrouwen...' MARNIX VAN SINTALDEGONDE