Geen ruimte voor kassen in Hoekse Waard

De tuinders uit het Westland krijgen geen extra ruimte voor kassen in de Hoekse Waard ten zuiden van Rotterdam. Dit heeft het kabinet gisteren bepaald. Wel zal er aan de noordkant van de Hoekse Waard 100 hectare worden gereserveerd voor een nieuw bedrijventerrein.

De Westlandse tuinders, die krachtig hadden aangedrongen op het ter beschikking stellen van een nieuw areaal voor de glastuinbouw, zullen nu verder van huis moeten voor eventuele uitbreidingen van hun bedrijven.

Het kabinet zou graag zien dat de tuinders zich in West-Brabant in de Moerdijkse Hoek vestigen of in Zeeland bij Borssele, Reimerswaal en de Kanaalzone. Een overweging hierbij is dat de tuinders op deze locaties zouden kunnen profiteren van industriële restwarmte om hun kassen te verwarmen.

De tuinders brengen hier tegen in, dat het nog jaren kan duren voordat ze op deze nieuwe locaties terechtkunnen. In de Hoekse Waard daarentegen zou de ruimte veel sneller beschikbaar zijn geweest. Ook de provincie Zuid-Holland had zich uitgesproken voor nieuwe ruimte voor de glastuinbouw in de Hoekse Waard.

Minister Pronk (VROM) had echter als voorwaarde gesteld dat er niet én extra kassen én een nieuw bedrijventerrein zouden komen. Anders zou het relatief open landschap in de streek, waar veel akkerbouw wordt bedreven, te zeer worden aangetast. Uit onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van het kabinet bleek dat er grote behoefte bestaat aan een nieuw bedrijventerrein. Het NEI kwam verder tot de conclusie dat de Hoekse Waard niet de meest voor de hand liggende locatie was voor een uitbreiding van de glastuinbouw.

Al voordat het kabinet gisteren instemde met het besluit over de Hoekse Waard, hadden Pronk, minister Brinkhorst (Landbouw en Natuurbeheer) en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) al overeenstemming bereikt.

Het kabinet wil voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein, dat vooral ondernemingen moet herbergen die verband houden met de Rotterdamse haven, zo'n 250 miljoen gulden beschikbaar stellen. Dit geld zal afkomstig zijn uit de zogeheten ICES-fondsen, die bedoeld zijn voor de versterking van de economische structuur van Nederland. Het kabinet denkt voor de locatie van het terrein in de Hoekse Waard aan het gebied Heinenoord in de nabijheid van de A29 of aan een gebied bij 's Gravendeel dichtbij de A16.