Dioxinenaffaire in België kost Fortis 100 miljoen

De dioxinenkwestie in België dreigt bank en verzekeraar Fortis meer dan 100 miljoen gulden te kosten. Door het grote aantal faillissementen als gevolg van de gifaffaire in de veestapel vreest het Belgisch-Nederlandse concern dat klanten hun kredieten niet meer kunnen terugbetalen. ,,Om die reden hebben wij een voorziening van 53 miljoen euro (117 miljoen gulden) getroffen. Ik ga er voorlopig vanuit dat dit toereikend is'', verklaarde bestuursvoorzitter Hans Bartelds van Fortis vanochtend.

Hij deed zijn uitspraken tijdens de presentatie van de resultaten over de eerste zes maanden van het jaar. Het concern (VSB, Generale Bank, Amev, MeesPierson) boekte in die periode een nettowinstgroei van 31 procent tot 1,16 miljard euro (bijna 2,6 miljard gulden). Zonder acquisities als die van de Amerikaanse verzekeraar John Alden en de resterende 25 procent van de aandelen in de Belgische bank ASLK steeg de winst met 21 procent. Voor de rest van het jaar denkt Fortis op een 20 tot 25 procent hoger resultaat uit te komen. De winst per aandeel steeg met 27 procent tot 1,04 euro.

Bij het verzekeringsbedrijf kreeg de winst (678 miljoen euro) een forse impuls door de recente verkoop van Fortis' belang in de Nationale Investeringsbank (bijna 100 miljoen euro) aan de pensioenfondsen ABP en PGGM. In totaal boekte de verzekeringspoot voor 331 miljoen euro (728 miljoen gulden) aan zogeheten `gerealiseerde waardeverschillen', tegen 141 miljoen een jaar eerder.

Ook zonder deze meevallers spreekt Fortis van een sterk eerste halfjaar van de verzekeringstak. Het premieinkomen bij de levensverzekeringen steeg met 41 procent, terwijl het resultaat met 30 miljoen euro toenam tot 261 miljoen.

De resterende verzekeringen, zoals brand- en ziektepolissen, die slechts 16 procent vormen van de verzekeringstak, boekten 49 miljoen winst, tegen 42 miljoen een jaar eerder. De ziektekostenverzekeringen, waar de winst met 17 procent daalde tot 4 miljoen euro, stelden Bartelds teleur. ,,Na de acquisitie van de verzekeraar John Alden hadden we beslist op meer gerekend. Door de hogere medische kosten in de VS zullen we nieuwe premierondes moeten doorvoeren.'' In Nederland ging het resultaat van de ziektekostenverzekeringen wel omhoog.

Door het mindere klimaat op de effectenbeurzen zag het bankbedrijf het resultaat uit financiële transacties met 41 procent dalen tot 449 miljoen euro. Desondanks steeg de winst van de bankenpoot met 15 procent tot 1,1 miljard euro.