DICHTEN, SCHRIJVEN, KIJKEN

Aan de sonnetten`Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten' JACQUES PERK

Aars Poetica`Dichten is net als koken' RIEKUS WASKOWSKY

Chrysanten, roeiers`De chrysanten/ die in de vaas op de tafel staan' HANS FAVEREY

De dichter`Toen het tijdschrift hem een briefje toe deed komen' GERRIT KOMRIJ

Ik tracht op poëtische wijze`de ruimte van het volledig leven / tot uitdrukking te brengen' LUCEBERT

Woningloze`Alleen in mijn gedichten kan ik wonen' J.SLAUERHOFF