Campagne

Waarom rijden mensen door rood licht, rijden zij te hard, doen zij de autogordels niet om, waarom slingeren motorrijders zich door kruipend verkeer, kortom waarom nemen mensen op de weg onnodige risico's? Omdat zij menen het gevaar te slim af te kunnen zijn, de medeweggebruikers te kunnen intimideren en de regels aan hun laars te kunnen lappen. De campagnes zijn veelvuldig: Glaasje op, laat je rijden, Houdt rechts, Houdt afstand, Gebruik de gordels, ook die op de achterbank. De billboards voor veilig verkeer dreigen, afleidend als zij zijn, zelf weer gevaar op te roepen.

In de Hands free campagne, tegen de GSM in de hand van de rijdende automobilist, verlaat minister Netelenbos zich opnieuw op de overtuigingskracht van de overheid. Zelf zegt zij dat het weinig zin heeft een verbod uit te vaardigen als de doelgroep daarvoor niet eerst rijp wordt gemaakt. Het is een misvatting omtrent de ministeriële verantwoordelijkheid. Het stellen van regels verschaft duidelijkheid. Het scheidt de bokken van de schapen, het geeft de politie een instrument in handen en het laat de vrijbuiters merken dat het ernst is. Een campagne is lief, maar zij overtuigt slechts diegenen die al overtuigd waren.