Aanbod van amnestie voor Koerden

Het Turkse parlement heeft gisteren ingestemd met een regeling die het onder voorwaarden mogelijk maakt om amnestie te verlenen aan aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Leiders en oprichters van de PKK worden expliciet van de regeling uitgesloten.

Er is dus geen mogelijkheid dat de regeling, die zes maanden van kracht blijft, zal leiden tot een wijziging van het doodvonnis van Abdullah Öcalan, de leider van de PKK. Uitgesloten zijn eveneens aanhangers van de PKK die mensen hebben gedood, verwond of anderszins hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De regeling bevat wel een clausule dat reeds veroordeelde PKK-activisten onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op strafvermindering. Voorwaarde is dan dat zij de autoriteiten gedetailleerd informeren over hoe de organisatie in elkaar steekt.

De afgelopen weken was er binnen de regeringscoalitie nog stevig gedebatteerd over de nieuwe wet. Voor premier Ecevit is een goede amnestieregeling een wezenlijk onderdeel van een oplossing op lange termijn van het Koerdische probleem. De ultra-nationalistische MHP, die haar succes in de verkiezingen van april voor een groot gedeelte te danken had aan haar harde lijn tegen de PKK, was alleen voorstander van een uiterst beperkte regeling. De wet werd gisteren door het parlement aangenomen met 214 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Het was de eerste keer dat het parlement zich over een amnestieregeling uitsprak. Eerdere – tot nu toe onsuccesvolle – regelingen werden per decreet door de regering uitgevaardigd.

De amnestieregeling kwam een dag nadat de PKK had laten weten een begin te hebben gemaakt met de terugtrekking van zijn `soldaten' naar bases buiten Turkije. Die terugtrekking stond aanvankelijk gepland voor 1 september, maar gezien het grote leed dat de aardbeving van vorige week in Turkije teweeg heeft gebracht, zo liet de organisatie weten, werd besloten om deze te vervroegen. Vanuit Duitsland liet de politieke vleugel van de PKK weten dat zij deze wet als een stap ziet ,,die het vredesproces zal dienen''. Deze reactie past in de nieuwe politiek van dialoog die Öcalan zelf tijdens zijn proces bleek aan te hangen. Binnen enkele weken buigt het Hof van Beroep zich over het doodvonnis van de Turks-Koerdische leider. Algemeen wordt er in Turkije van uit gegaan dat de `vredespolitiek' van de PKK mede een poging is om de Turkse autoriteiten mild te stemmen om zo de kans te vergroten dat het doodvonnis van Öcalan niet wordt uitgevoerd.

    • Bernard Bouwman