Winst Rolls-Royce

Het Britse concern Rolls-Royce heeft in de eerste zes maanden van het jaar een winststijging geboekt van 18 procent. Daardoor kwam het resultaat uit op 159 miljoen pond (537 miljoen gulden). Vooral de productie van vliegtuigmotoren droeg bij aan de goede gang van zaken. De omzet steeg met 6 procent tot 2,1 miljard pond (6,9 miljard gulden). Rolls-Royce maakte vandaag tevens een mega-order uit de Verenigde Staten bekend, voor de levering van 25 gasturbines voor koopvaardijschepen ter waarde van 2,7 miljard gulden.